Sessions logning!

Så er den gal igen. Justitsminister Søren Pind har planer om at fremlægge et lovforslag som påbyder internetudbydere at logge ikke-mistænkte personers internetaktivitet.

Lad os lige starte med at slå fast, at ISP’erne (altså internetudbyderne) siden 2006 haft pligt til at hjælpe politiet med fuld aflytning af kunders internetadgang og det er for nogle af de store udbydere er fuldt automatiseret.

Hermed får politiet fuldt indblik i kommunikationen – i det omfang det kan dekrypteres (den vender vi tilbage til). Og denne form for aflytning som mistænkte for pædofile, internet kriminelle, terrorister bliver udsat for. Det som sessionslogning drejer sig om er os som ikke tilhører den forgående gruppe.

Justitsministeriet mener nemlig ikke at menneskerettighederne bliver overtrådt når man systematisk indsamler internetaktiviteten i form af logs fra hr og fru Jensen internetforbindelse(r). Dermed overtræder man ikke den EU dom som pålagde EU landede at stoppe systematisk logning af deres borgere.

Justitsministeriet mener i lighed med NSA at privatlivet er beskyttet for opsamlingen af disse data er ikke en krænkelse af menneskerettighederne – fordi det kræver at der foreligger en dommerkendelse før myndighederne får tilgang til dataene.

Når man så får adgang til disse data vil de fungerer som en art tidsmaskine bagud i tiden for hr og fru Jensens internet aktiviteter og kan bedst illustreres af Christian Panton som på sin blog på fremragende vis demonstrerer hvad man kan udlede af logningsdata.

Men som borger er jeg meget bekymret for at man opsamler sådanne data, for jeg mener med rette, at det er et faktum det offentlige Danmark ikke har styr på dataene, hverken i stort eller småt. Tag f.eks. CSC-sagen, kørekortregisteret eller den seneste sag med tinglysningsdata.

Dernæst kommer at en sådan database vil være et ”extreme high value target” for enhver fremmed efterretningstjeneste fordi man via denne database får real-time information som kan benyttes til f.eks. afpresning af topembedsmænd i udenrigsministeriet eller andre former for misbrug/profilering af befolkningen.

Når vi snakker om den praktiske serverhostning så er praksis sådan at det skal gøres billigst muligt, så den ansvarlige operatør hos ISP’en vil med garanti have mange andre opgaver end blot at passe sessionslogningsdatabasen. Derfor vil sessionslogningsdatabasen følge samme procedure som de andre systemer operatøren driver.

Operatøren vil bruge samme password, samme administrationssystem, samme patchlevel osv. Overfor ham står en fremmed efterretningstjeneste med f.eks. 300 mand og viden om 0-dags sårbarheder klar til at hacke sessionslogningsdatabasen.De arbejder kun med en ting og det er at hacke databasen og de bliver ved til de har hacket databasen. Det er sådan man gør den slags ting,

Når databasen først er hacket og der er sat replikering op rykker de 300 mand videre til næste opgave. Når det kører, så kræver det ikke længere menneske ressourcer.

Så sætter den fremmede efterretningstjeneste sig til at vente og før eller siden finder de f.eks. en udenomsægteskabelig affære imellem en topembedsmand afsløret ved en kombination af embedsmandens internet aktivitet og hans mobiltelefon færden/aktiviteter som f.eks. SMS kombineret med kvindens ditto.

Microsofts største kunde er det amerikanske forsvar og de afholder jævnlige møder imellem Microsoft og det amerikanske forsvar hvor der fra Microsoft udveksles informationer til det amerikanske forsvar om ikke rettede fejl – altså 0-dags sårbarheder. Selvom Søren Pind vil nægte at disse informationer tilflyder NSA – så er der en grund til at lande som f.eks. Kina er ved at afvikle Microsofts produkter og i stedet udvikle sit eget styresystem med tilhørende Office programmer.

Hvad kan sessions logning så bruges til – det er et godt spørgsmål for Politiets efterretningstjeneste PET sagde det nærmest direkte i redegørelsen fra december 2012. Først siger PET, at de bruger andre typer logning, og at de er vigtige for dem. Dernæst siger de:

“For så vidt angår anvendelse af teledata fra sessionslogning kan det oplyses, at det i meget begrænset omfang har været relevant at indhente sådanne oplysninger i forbindelse med efterforskning”

Når man kender embedsværkets stil er det det samme som en tilståelse af, at det slet ikke har været anvendt af PET.

Så PET har indset at det ikke kan bruges … Jamen hvem kan så bruge sessionslogning – det vil Rigspolitiet. Men hvorfor kan Rigspolitiet bruge noget som PET ikke kan? Svar herpå udbedes?

Jeg har et gæt og det hedder VPN. Fra Christian Pantons blog ved vi at TDC opsamlede ca 15.000 registreringer pr dag om Christian Pantons mobiltelefons internet brug og at blot det at besøge TV2 hjemmeside udløste 50 registreringer.

Da Christian Panton så overgik til VPN på hans mobiltelefon faldt antallet af registreringer fra 15.000 om dagen til 10! De 10 registreringer pegede alle på samme server (VPN serveren) og var relativt lange forbindelser (udtrykt i tid). Det var vel kun fordi hans mobiltelefon skiftede mast fordi han bevægede sig rundt, at der kom et nyt log entry.

Da sessionslogningen sker på ISP niveau vil alt den trafik som Rigspolitiet gerne vil fange ske hos VPN udbyderen (f.eks. ExpressVPN, BolehVPN eller Buffered). Men der kan Rigspolitiet heller ikke finde nogen logs, fordi at VPN udbyderen netop ikke logger forbruget og ofte er hjemmehørende i lande med meget strenge privacy regler som f.eks. Schweitz eller Holland.

Grafisk ser dette således ud;

VPN grafik

Sådan sagt på jævn dansk, så vil loggen altid sige du kun taler med den samme server og pga. krypteringen i VPN forbindelsen vil al trafik være ulæselig for Rigspolitiet.

I de lande er de ikke forpligtiget til at lave logs, så selvom VPN udbyderen tabte en legal kamp til det danske Rigspoliti, så kan man ikke udleverer noget man ikke har!

De lovgivningstiltag som er sket i de sidste par år er ikke rettet imod terrorister som vil sprænge en atombombe inde på rådhuspladsen. De er rettet imod stiknarkomanen som vil røve indvandrerkiosken henne på hjørnet.

Sessionslogningen er helt uegnet til at fange ”bad guys” som terrorister, pædofile og internet kriminelle men er uhyre effektivt når vi taler om at buste hr. og fru Jensen. Det tør politikkerne dog ikke sige, for så blev der et ramaskrig.

Kom det frem at sessionsloggen i virkeligheden skal logge store dele af V, R, DF og S vælgerbaser så ville der nok blive problemer med vælgerne, så hellere holde fast at de skal bruges til at fange ”bad guys”.

Jeg tror en stor del af problemet er at juristerne i ministerierne lider af den vrangforestilling at Internettet funger på samme måde som telefonnettet, hvor metadata om opkald er ganske effektive efterforskningsværktøjer.

Loven om datas misbrug

Dagens samfund er i dag et overvågningssamfund hvor alle mulige data om alt og alle gemmes.

Det er et problem fordi man dermed skaber muligheder fordi utilsigtet misbrug af oplysningerne. Det er derfor min opfattelse at man ikke bør registrerer data man ikke har brug for og heller ikke registrerer data med større nøjagtighed end målet tilsiger.

Lad os tage et par praktiske eksempler som i dag er fuldt implementeret i Danmark og har været det i et par år.

Det første eksempel hedder el-måleren. På papiret en nyttig ting fordi folk nu slipper for at skulle aflæse el-måleren og forsyningsselskabet slipper for at skulle kontrollerer om folk nu skrev rigtigt på aflæsningskortet.

At man på samme tid fik sat en hovedafbryder ind, således at hvis folk ikke betaler, at man så elektronisk kan slukke for strømmen ude hos forbrugeren (uden at skulle sende folk ud for at afbryde strømmen) er en anden sag.

Men hvorfor er det lige at el-måleren skal opsamle detaljerede oplysninger om mit el-forbrug helt ned på sekundniveau? Det burde vel række med en månedsforbrug som aflæses og sendes elektronisk således at en regning kan udskrives.

Hvis jeg fik adgang til disse detaljerede forbrugsdata – kan jeg se hvornår folk står op, tager på arbejde, er hjemme, ser fjernsyn og går i seng. Som politimand er det da et nyttigt værktøj til f.eks. at teste folks alibi/forklaringer eller som ”Birthe fra kommunen” som vil kontrollere om et par er samboende eller ikke.

Som tyveknægt er det derimod et meget mere anvendelig værktøj fordi jeg nu ved hvornår jeg kan ”komme på besøg” uden at blive forstyrret af ejeren eller naboen (for hans forbrug har vi også kigget på forlods).

Og hvis jeg var en rigtig slem fyr som vil begå noget rigtig slemt, at jeg så kunne lukke ned for alle el-målere i et bestemt område, således at jeg får ”arbejdsro”. En ganske nyttig ting hvis jeg for eksempel ville røve en værditransport at alt strøm til trafiklys, politi og værdihåndteringsselskab var slået fra.

Lad os tage eksemplet med politiets nummerpladescannere. At en politibil automatisk scanner nummerplader efter efterlyste biler og lignende er vel ok, men hvorfor er det nødvendig med at samtlige biler position, samt dato og klokkeslæt skal gemmes?

Hvorfor skal lovlydige borgeres biler på den måde gemmes i en database? Hvorfor vil man partout registrerer ikke-mistænkes færden?

Eksemplet med nummerplader scanneren overstiger de vildeste Stasi drømme i den hedengangene DDR.

Spørger man en dansk politiker så falder talen altid på terror selvom terror intet med spørgsmålet at gøre.

Den amerikanske borgerrettighedsgruppe ACLU har dokumenteret at ”State police” i delstaten Michigan i 2014 har anvendt det meget indvassive elektronisk aflytningsudstyr kaldet Stingray 128 gange.

For lovligt at kunne benytte dette udstyr skal forbrydelsen i Michigan være terrorrelateret – men de 128 sager havde intet med terror at gøre. I stedet blev udstyret anvendt i 42 mordsager, 30 røveri/indbrud, 12 overfald, 11 savnede personer og resten af sagerne var i svindelsager, narkotika og ”forhindring ” af politiets arbejder.

I Danmark har vi ikke noget tal for ovenstående, men der er ingen grund til at tro at dansk politi skulle handle anderledes i brugen af elektroniske indhentningskilder. Man mistænker ”for højt” for på den måde at omgå kravene i Retsplejeloven. Kort fortalt skal strafferammen være seks år eller mere, før der kan gives tilladelse. Så det er mord, grov vold og narkokriminalitet vi taler om.

I 2013 blev mindst 4.252 mennesker udsat for et indgreb i meddelelseshemmeligheden og det tal er stigende.

Sammenholder vi dette tal med Danmarks Statistik over dømte med en straframme på 6 år eller mere – så var tallet i 2013 – at 102 personer blev dømt.

Sagt på en anden måde så fik politiet uret i ca. 98 % af sigtelserne som gav ret til indgreb i meddelelseshemmeligheden – tankevækkende ikke også? At myndighederne hver år er så herredårlige til at fornemme hvad en sag drejer sig om.

Man sidder som borger med den fornemmelse at loven er det som borgerne skal overholde og for myndighederne er loven vejledende.

Så loven om datas misbrug, er at myndighederne intet middel skyr for at få adgang til data – derfor bør dataindsamling altid begrænses mest muligt.

IMSI-catchere

IMSI-catchere går under mange navne – i USA kaldes de som regel som Stingray og dette billede stammer fra U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE og fremstilles af Harris Corp.

imsi

I USA kaldes udstyret ofte Stingrays men har mange navne herunder mobilmast simulator, triggerfish, IMSI-catcher, Wolfpack, Gossamer og swamp box.

Grunden til at der findes så mange navne er at myndighederne i følge brugerrettighedsorganisationer som The American Civil Liberties Union, bevist forsøger at undgå omtale af udstyret og fremfor alt undgå at dommerne som udsteder dommerkendelserne får indsigt i udstyrets virkemåde. Rent faktisk pålægger forbundsmyndighederne (FBI) ofte de lokale politimyndigheder tavshed om enhver detalje.

Derudover pålægger producenten Harris Corp ofte politimyndighederne total tavshed om hvordan udstyret virker således at offentligheden ikke kender til udstyret.

Så det som du nu læser kan være forkert selvom jeg har gjort mig umage for at finde ud af hvordan udstyret virker.

Udstyret fungerer på den måde at den ”lokker mobiltelefoner” til at logge sig på den falske mobiltelefonmast ved at jammer 3Q og 4G båndet. Kort fortalt forstyrrer udstyret massivt mobiltelefonnettet lokalt ved at presse alle forbindelser ned i fart og over på de usikre 2G bånd.

Årsagen er at 2G båndet er mere usikkert og at mobiltelefoner på 2G båndet ikke ”udveksler autenticitet” med mobiltelefonmasten og det betyder så at man kan narre telefonen over på en falsk mobiltelefonmast fordi mobiltelefonen for at bevare forbindelsen vil ”gå ned i bånd” indtil den igen opnår forbindelse.

Dermed logger udstyret ALLE mobiltelefoner over ved simpelthen at ”overdøve” de legitime mobiltelefonmaster.

Når først mobiltelefonen er forbundet med udstyret så afgiver den unikke ID (EMEI nummer) hvorefter udstyret ”slipper” mobiltelefonen. Overvågningen er nu startet og sker direkte på telefonselskabets udstyr.

Det er alt telebaseret udstyr som forstyrres og ikke kun mobiltelefoner, men tablets, mobile betalingsterminaler og alt som benytter sig af mobile forbindelser.

Når man først har fundet den telefon man leder efter, kan denne stedfæstes meget nøjagtigt – helt ned til det nøjagtige kontor eller lejlighed.

Mobiltelefonen kan herefter angribes uden fysisk adgang til mobiltelefonen således at den kan bruges til aflytning/overvågning af mistænkte.

Udstyret kan også blokerer for mobiltelefon trafik således at en bombe ikke kan fjernudløses eller til at blokerer for politiske aktivister ved en demonstration, således at aktivisterne mister muligheden for at koordinerer demonstrationen. Politiet i London har udstyr som kan dette.

Udstyret fylder ikke meget mere end en stor bærbar PC i en kuffert.

Kritikken imod udstyret går på at man krænker mange uskyldige for at finde få. Hvis udstyret f.eks. anvendes i midtbyen af en dansk provinsby kan man let komme til at aflytte 250 uskyldige før man har fundet den mobiltelefon man leder efter – hvis overhoved.

Uanset at udstyret sikkert har sine fordele, så forstyrrer udstyret massivt mobiltelefonnettet for enhver som tilfældigvis er i nærheden af udstyret idet al mobilbaseret trafik tvinges ned på 2G nettet foruden aflytningen. Og det gælder alt fra mobilsnak, SMS, data og kreditkortkøb via. håndholdte terminaler.

Et af de kraftigste argumenter imod udstyret er, at det sætter politiet ”i stand til at skrive sine egne dommerkendelser” fordi politiet kan iværksætte overvågning her-og-nu og så efterfølgende få en dommerkendelse. Sættes udstyret op under en lovlig politisk demonstration kan man let have aflyttet 5.000 uskyldige – for at få fat i måske 1 eller 2 mistænkte.

I USA er det dokumenteret at politiet i stort omfang starter udstyret uden hverken før eller efter – at indhente de nødvendige tilladelser i form af dommerkendelser. F.eks. har politiet i Buffalo siden 2010 anvendt udstyret 47 gange men kun en gang ansøgt om dommerkendelse hertil!

Derudover er det dokumenteret at de føderale politimyndigheder i USA bevist har vildledt domstolene om hvordan udstyret virker.

Det vides ikke med sikkerhed om det danske politi har sådan udstyr, men mon ikke at det er tilfældet idet udstyret har været fremme i mere end 10 år.

Den bedste beskyttelse er tilsyneladende at slå 2G permanent fra på sin mobiltelefon og leve uden forbindelse, hvis der ikke er 3G/4G forbindelse.

 

 

BBM

Nu er jeg ikke den som har 200+ venner. Når jeg kigger rundt i min omgangskreds så vil jeg tro at jeg kommer på max 20 og højest 3-4 nære venner udover min familie.

Derfor har jeg ikke brug for Facebook, Twitter og alt muligt andet.

Det betyder ikke, at jeg ikke er social aktiv på sociale netværk som mange Facebook tilhængere fejlagtigt tror.

Til at styre mine sociale aktiviteter på mobilos bruger “vi”  BBM fra BlackBerry som er et gratis alternativ med over 10 år ”på bagen”!

Programmet er platformuafhængig da det virker påIphone, BlackBerry, Windowsphone, Ipad og Android og understøtter det hele (kalenderintegration, Chat, Voicechat, Videochat, Billeder, gruppechat og en masse andet.

Det kan f.eks. sende betalinger og vil man bruge de avancerede features koster det et abonnement på ca. DKK 6,00 om måneden, men jeg har indtil nu klaret mig i 3 år uden at behøve betale.

BBM er krypteret og er bygget op over en 2 lags kryptering som er baseret på en offentlig og en hemmelig nøgle. Bruger man i erhvervssammenhæng kan en enterprice server lægge yder krypteringslag på.

Her er en engelsk guide fra Imore.com til hvordan man bruger BBM

Appen fungerer på samme vis, uanset din platform er Blackberry, Iphone, Windowsphone eller Android. Derfor kan du et langt stykke af vejen bruge imore.com vejledning selvom du har en Android telefon

Apps til mobiltelefonen

Omkring Apps altså små programmer til din mobiltelefon, så skal du huske at intet er gratis!

Man kan betale udvikleren af en App på flere måder. De to mest udbredte måder er direkte betaling i App Store eller såkaldt gratis Apps.

Ved den sidste option betaler du med dine data. Og som i andre af livets forhold, er den gratis løsning oftest den dyrest i længden.

Dine data er langt mere værd de fleste er klar over og noget af det mest modbydelige Apps der er lavet, er samtidig nogle at de mest populære.

Lad mig tage et eksempel! Da Endomondo blev solgt for 575 millioner kroner til den amerikanske sportstøjsproducent Under Armour, så købte man selskab et selskab som aldrig har giver overskud – tværtimod – underskuddet var blodrødt, men Endomondo havde et aktiv – nemlig viden om hvordan du træner og det er penge værd,

Den værste Apps er formentlig Facebook app’en, den støvsuger din mobiltelefon på en måde de færreste er klar over. Det sker i baggrunden og bliver ikke postet på din offentlige profil, men dataene er uploaded til Facebook og er knyttet til dig.

Alle dine oplysninger tages (for du har givet lov til det at du accepterede licensbetingelserne). I flæng kan nævnes (listen er ikk fyldestgørende);

  • Alle dine telefon data såsom telefonnummer, Emei, Model, Mærke
  • Løbende aflevering af GPS data
  • Løbende aflevering af lydoptagelser
  • Løbende aflevering af dine kontakter, billeder, videoer, musik.
  • Løbende aflevering af din søgehistorik, Chats og emails.
  • Løbende aflevering af dine samtaledata.

Alle disse data bliver samkørt og f.eks. billeder bliver automatisk kørt igennem ansigtsgenkendelse således at Facebook bliver i stand til at finde ud af ”hvilke af dine venner” du interagerer med, samt hvor og hvornår.

F.eks. indeholder billeder i dag GPS-metadata (altså koordinater, klokkeslæt, dato og år). Så har du været med en veninde på en hundeudstilling hvor hun tog nogle billeder af dig med en sød hundehvalp i dine arme, så skal du ikke undre dig over, hvis der dagen efter kommer reklamer til dig over ”hundehvalpe” relaterende artikler. Og den type reklamer stopper ikke lige med det samme – da de fotos har høj validitet.

For hendes mobiltelefon uploadede automatisk billederne af dig til Facebook og en annoncør købte dine kontaktoplysninger.

Selvom Facebooks telefonapp formentlig er den værste, så er den ikke den eneste App som støvsuger din telefon.

At have Apps på en app-store koster penge og især tid. Det er der ingen som gør gratis – bare at være tilstede på en app-koster snildt DKK 3.000 om året, derudover kan de let koste yderligere gebyrer pr. app, afhængig af dine teknikske baggrund. Og så har vi slet ikke talt om udviklingstiden/-omkostningen.

Du har hurtigt brugt DKK 10.000 pr app i bare at få app’en i app-storen … hvem smider med den slags penge uden at forvente at få pengene igen?

Min råd er, hold dig fra alt hvad der er gratis Apps og helt bestemt dem som vil have adgang til informationer som ikke er relevante for Appen. Hvad skal en Vejr-app eller en nyheds-app f.eks. med dine kontakter?

Du skal betragte dig selv eller dit barn som produktet der sælges, når vi taler om gratis apps.

Hvis du har det fint med at Facebook eller Google hver 5 minut får GPS koordinater og alt mulig andet om hvor dit barn er, så er det fint med dig, så har du truffet et oplyst valg og kan se dit barn øjnene om 10-15 år hvis dette valg i fremtiden får uheldige konsekvenser.

Men hvad værre er, er at der er nogle som vil betale Facebook for at få oplysningerne om hvor dit barn er!

Overvågningssamfundet blev indført i 2005

Overvågningssamfundet blev indført ved lov da Anders Fog var statsminister – for ved indførelsen af logningsbekendtgørelsen i 2005 gik man væk fra at overvåge mistænkte til at overvåge ikke-mistænkte!

Det skete ved at alle mobiltelefoner nu skulle registrerer en række oplysninger om telefonnummeret som ringede eller blev ringet til, klokkeslet, dato, EMEI nummer og hvilken telefonmast opkaldet blev betjent af.

Men nu er det sådan at mobiltelefoner også udsender signaler med ca. 45 sekunders mellemrum. En slags ”her-er-jeg” signal. Så din mobiltelefon udsender ca. 1.900 i døgnet din position, fordi telefonselskabet med stor nøjagtighed kender positionen på masten samt på de master som kan ”se” dig.

Lad os tage et praktisk eksempel fra Danmark! Gå ind på https://www.mastedatabasen.dk/ og vælg adressen Rådhuspladsen 2, 1550 København V. Så skulle du få dette kort frem;

Kort over Rådhuspladsen i København og mobilmasterne i nærheden
Kort over Rådhuspladsen i København og mobilmasterne i nærheden

Den grønne klat er adressen og de grå klatter er mobiltelefonmaster. Masterne behøver ikke at være fra dit telefonselskab for at de registrerer din mobiltelefon. Jo flere master jo mere præcist kan man stedfæste din position (fordi masterne jo står spredt).

Fordi der sker en registrering af din mobiltelefon på alle master som kan ”se” dig, kan vi ved at lade systemet samkører disse data, se hvordan du har bevæget dig rundt – for disse data bliver jo ikke slettet.

Det kunne se så sådan ud;

Kort over Rådhuspladsen i København og mobilmasterne i nærheden
Kort over Rådhuspladsen i København og mobilmasterne i nærheden

Lad mig tage et tænkt eksempel.

En gift advokat ringer hver aften kl. ca. 23.00 til sin sekretær og snakker i ca. 45 minutter. Ud af masteoplysningerne kan vi se at konen sover (hun slukker sin telefon).

Fra mobiltelefonens mastelog tager vi EMEI nummeret og finder via et engangsopslag CPR nummeret og derpå slår vi i Skat og finder ud af, at de arbejder samme sted via arbejdsgiverens P-nummer.

Disse opringninger står på i et års tid og afbrydes kun når advokaten og sekretæren er på rejse sammen (det kan vi se fordi deres telefoner rejser i samme tempo og på de samme master).

Efter et års tid ringer sekretæren flere gange til sin læge, en gang til advokaten, til sin mor og til en abortklinik.

Telefonsamtalerne ophører og sekretæren flytter til en anden by.

Hvad mon der er sket? Det nærliggende svar er en udenomsægteskabelig affære – men rager det samfundet?

Hvis vi nu sammenligner med telefonaflytning – så finder jeg at disse logningsdata er langt mere krænkende end hvis en politimand sidder og lytter med, for han kan ikke spole 10 år tilbage. Han kan heller ikke stedfæste og med sikkerhed vide hvad der bliver talt om, da visse ting kan være indforstået.

Selvom vi er hurtige til at fordømme ovenfor, så er det jo ikke sikkert at deres forhold var af intim karakter. Sekretæren kunne jo have boet sammen med en voldelig ægtemand som hun ønskede at bryde helt med og frivilligt valgte abort. Advokatens opringninger skete i forståelse med advokatens kone da de begge ønskede menneskeligt at hjælpe sekretæren med at komme videre i livet. Nu er hun med advokatens hjælp flyttet til en anden by og har startet forfra der!

Den slags fremgår ikke af logs!

Set med juridiske briller er ovenstående ikke overvågning fordi en dommer forinden skal godkende adgangen til disse data.

Nu om stunder så er det således at telefonselskaber også registrer mastedata ved internetaktiviteter. Så hvis du har en Facebook apps eller noget andet til at “kigge” efter opdateringer hver 5. minut, ja så bliver din position også lageret hver 5 min.

Den slags kaldes metadata og giver et meget nøjagtigt billede af hvor du befinder dig og naturligvis også hvor dine “venner” befinder sig.

Den slags er de rigtig gode til i Tyrkiet, hvor man kører ud dagen og “samler demonstranter op”. På den måde fanger man lederne af demonstrationerne en efter en og bringer dermed demonstrationerne til ophør.

Bevæbnet med nutidens teknologi ville USA formentligt forsat være en engelsk koloni, fordi kong George ville kører ud og fange “urostifterne” – også kendt som “The founding fathers” i USA – altså den amerikanske forfatnings fædre. Den enes terrorist er som bekendt den andens frihedskæmper.

I 2013 blev der i Danmark anvendt mastedata i 3.800 straffesager.

Hvem gang der tales imod kryptering og for øget overvågning, tales der om terrorister, kidnappere, pædofile og om samfundets stabilitet.

Blev der virkelig fængslet 3.800 sådanne personer i Danmark i 2013 eller er det mon fordi at mastedata fra mobiltelefoner bliver brugt på alt fra cykeltyverier og op?

I så fald ser jeg ingen grund til at socialrådgivere ikke skulle have adgang til denne database, for så kunne vi hurtigt finde ud hvem der boede sammen og hvem som ikke gør!

Kunne jeg vække Grundlovens fædre og forklarer dem hvorledes det her virkede, så er jeg sikker på at der ville være et ubetinget forbud imod den slags overvågning af ikke-mistænkte personer i Grundloven.